2016 - The Rt Hon David Jones MP

MP “DEEPLY DISAPPOINTED” BY BANK CLOSURE ANNOUNCEMENT

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

Read More

MP WELCOMES AUTUMN STATEMENT

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

Read More

JONES APPOINTED TO BREXIT DEPARTMENT

APWYNTIAD DAVID JONES I’R ADRAN ‘BREXIT’ San Steffan, y 19eg o Orffennaf 2016 Mae’r Prif Weinidog wedi apwyntio David Jones AS yn Weinidog mewn adran lywodraethol newydd, yr Adran...

Read More

MP CRITICISES PROMENADE PARKING DECISION

BEIRNIADAETH DAVID JONES AR Y PENDERFYNIAD I GYFLWYNO TOLLAU PARCIO San Steffan, y 7fed o Fehefin 2016 Mae David Jones A.S. wedi lleisio ei farn ar benderfyniad a wneuthpwyd gan...

Read More

JONES TO LEAD WELSH BREXIT CAMPAIGN

ARWAIN YR YMGYRCH GYMREIG I ADAEL YR UE San Steffan, y 10fed o Fai 2016 Mae ‘Vote Leave’, y corff sydd wedi cael ei ddynodi fel prif arweinydd yr ymgyrch o blaid...

Read More

OPENING LLANDEGLA COMMUNITY SHOP

Ar ddydd Sadwrn y 7fed o Fai 2016, mynychodd David Jones AS agoriad swyddogol Siop Gymunedol Llandegla. Mae’r siop, sy’n cynnwys caffi, wedi cael ei sefydlu fel menter gymunedol,...

Read More

JONES: RED DRAGON BAN DISGRACEFUL

GWARTH GWAHARDDIAD Y DDRAIG GOCH San Steffan, y 5ed o Fai 2016 Mae David Jones AS wedi rhoi beirniadaeth hallt ar drefnwyr cystadleuaeth ganu ‘Eurovision’ am wahardd y faner Gymreig...

Read More

MP WELCOMES SIOP PWLLGLAS TO 'RURAL OSCARS' IN WESTMINSTER

CROESAWU GWIRFODDOLWYR SIOP PWLLGLAS I SAN STEFFAN Yr 28ain o Ebrill 2016 Mae David Jones A.S. wedi croesawu gwirfoddolwyr o Siop Pwllglas i wobrau’r ‘Countryside Alliance’ ym mhalas San...

Read More

MP PRAISES FINANCIAL EDUCATION

CANMOLIAETH AM DDARPARIAETH ADDYSG ARIANNOL Y 25ain o Ebrill 2016 Mi ymwelodd David Jones A.S. ag Ysgol Eirias, Bae Colwyn, ar yr 22ain o Ebrill, er mwyn gweld gwaith...

Read More

MP URGES BILL PAYERS TO CHECK ENERGY DEALS

CYFRADDAU EGNI YNG NGOGLEDD CYMRU – GWYBODAETH A CHYNGOR I’R BOBLOGAETH Y 15fed o Ebrill 2016 Mae David Jones A.S. wedi annog pobl i ystyried newid eu cyflenwyr egni, yn dilyn...

Read More

Cysylltu gyda David

Ysgrifennwch neges at David ar-lein; gwnewch apwyntiad i siarad ag ef wyneb yn wyneb, yn rhithiol neu ar y ffôn a gwneud ymholiadau ynghylch ymweld â San Steffan, yn cynnwys tocynnau i wylio sesiwn Cwestiynau’r Prif Weinidog.