Polisi Cwcis

Datganiad Preifatrwydd: Sut rydym ni’n defnyddio cwcis

Cwcis yw ffeiliau testun bach iawn sy’n cael eu storio ar eich cyfrifiadur pan fyddwch chi’n ymweld â rhai gwefannau. 

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gynorthwyo i adnabod eich cyfrifiadur chi fel y medrwn ni deilwra eich profiad fel defnyddiwr, tracio cynnwys eich basged siopa a chofio lle rydych chi yn y broses archebu. 

Medrwch analluogi unrhyw gwcis sydd eisoes wedi eu storio ar eich cyfrifiadur chi, ond gallai hyn atal ein gwefan rhag gweithredu’n gywir. 

Mae’r canlynol yn angenrheidiol wrth weithredu ein gwefan ni.

Bydd y wefan hon yn:

  • Cofio beth sydd yn eich basged siopa
  • Cofio lle rydych chi’n yn y broses archebu
  • Cofio eich bod chi wedi mewngofnodi a bod eich sesiwn chi’n ddiogel. Mae’n rhaid i chi fod wedi mewngofnodi er mwyn cwblhau archeb.

Nid yw’r isod yn angenrheidiol ond maent yn ofynnol i roi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr ac i ddweud wrthym ni pa dudalennau sydd fwyaf diddorol i chi (yn ddienw). 

Cwcis swyddogaethol

Bydd y wefan hon yn:

  • Cynnig cymorth sgwrsio byw (os yw ar gael)
  • Tracio’r tudalennu rydych chi’n edrych arnynt trwy Google Analytics

Cwcis targedu

Bydd y wefan hon yn:

  • Caniatáu i chi rannu tudalennau gyda rhwydweithiau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook (os yw ar gael)
  • Caniatáu i chi rannu tudalennau trwy Add This (os yw ar gael)

Os hoffech weld Polisi Preifatrwydd ‘Add This’ neu i optio allan o unrhyw hysbysebu ymddygiadol ar-lein, ewch i wefan Add This a chliciwch ar y botwm ‘Optio allan’.

Ni fydd y wefan hon yn

  • Rhannu unrhyw wybodaeth bersonol â thrydydd partïon. 

Cysylltu gyda David

Ysgrifennwch neges at David ar-lein; gwnewch apwyntiad i siarad ag ef wyneb yn wyneb, yn rhithiol neu ar y ffôn a gwneud ymholiadau ynghylch ymweld â San Steffan, yn cynnwys tocynnau i wylio sesiwn Cwestiynau’r Prif Weinidog.