2017 - The Rt Hon David Jones MP

Weekly News – 17 December, 2017

Daw’r wythnos yma yr diwrnod byraf y flwyddyn a hefyd yr adeg twyllaf o’r flwyddyn, wedi ei oleuo am ennyd fer gan y fflam Nadoligaidd. Yn draddodiadol mae’n amser...

Read More

Chopper's Brexit Podcast – Episode 32

Read More

Dementia Friendly

Dydd Gwener ddiwethaf ymwelais ag archfarchnad Tesco yn Abergele – ddim i wneud fy siopa Nadolig, ond i weld blaengaredd pwysig newydd i gefnogi’r nifer fawr o bobol o...

Read More

Remembrance Sunday

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

Read More

Article 127: A Misguided Motion

Cyhoeddwyd yr erthygl yma yn North Wales Weekly News ar 5 Tachwedd 2017 Fel yr ysgrifennai, dwi’n paratoi at fy nghyfraniad i drafodaeth yn Nhŷ’r Cyffredin ar gynnig gerbron...

Read More

Sky News Interview

David Jones AS mewn trafodaeth gydag Adam Boulton a Tom Rayner o Newyddion Sky. Trafodaeth ynglŷn â datganoli pwerau a ‘r rhan  bydd Y Senedd yn ei chwarae yn...

Read More

Into the maelstrom: William F Yates

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

Read More

It is now time for the lion to show its teeth

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

Read More

UK is more than willing to walk away from a bad deal

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

Read More

Brexit Central Fringe Event

David yn siarad mewn digwyddiad ‘Brexit Central’ yn gynhadledd y Blaid Geidwadol, yn dathlu Brexit fel “Y diswyddiad mwyaf arwyddocaol, cyffroes a pwysicaf o’m ngyrfa wleidyddol”  

Read More

Cysylltu gyda David

Ysgrifennwch neges at David ar-lein; gwnewch apwyntiad i siarad ag ef wyneb yn wyneb, yn rhithiol neu ar y ffôn a gwneud ymholiadau ynghylch ymweld â San Steffan, yn cynnwys tocynnau i wylio sesiwn Cwestiynau’r Prif Weinidog.