Aelod Seneddol
Gorllewin Clwyd

Ymatebion i Ymgyrchoedd

Ymatebion i ymgyrchoedd cyfredol. Mae etholwyr yn aml yn ysgrifennu at David i gefnogi ymgyrchoedd. Fe welwch ei ymatebion i’r rhain yma.

Gweld y cyfan

Erthyglau a Datganiadau i’r Wasg

Erthyglau newyddion a datganiadau i’r wasg wedi’u hysgrifennu gan y Gwir Anrhydeddus David Jones AS.

Gweld y cyfan

David yn y Wasg

Adroddiadau yn y wasg ac erthyglau newyddion sy’n cynnwys cyfraniadau gan y Gwir Anrhydeddus David Jones AS.

Gweld y cyfan

Ymweld â San Steffan

Gwybodaeth i unigolion, grwpiau ac ysgolion ynghylch sut y medrwn eich cynorthwyo chi i drefnu ymweliad i San Steffan, yn cynnwys tocynnau i wylio sesiwn Cwestiynau’r Prif Weinidog.

Rhagor o fanylion

Cysylltu gyda David

Ysgrifennwch neges at David ar-lein; gwnewch apwyntiad i siarad ag ef wyneb yn wyneb, yn rhithiol neu ar y ffôn a gwneud ymholiadau ynghylch ymweld â San Steffan, yn cynnwys tocynnau i wylio sesiwn Cwestiynau’r Prif Weinidog.