Manylion am Orllewin Clwyd

Mae Gorllewin Clwyd yn gymharol newydd fel etholaeth Seneddol. Fe’i lluniwyd cyn Etholiad Cyffredinl 1997 trwy uno dwy ran o etholaethau hŷn, sef De Orllewin Clwyd a Gogledd Orllewin Clwyd. Yn draddodiadol mae ardal yr etholaeth newydd wedi tueddu pleidleisio dros ymgeiswyr Ceidwadol. Fodd bynnag, enillodd ymgeisydd y Blaid Lafur, Gareth Thomas, y bleidlais yn Etholiad Cyffredinol 1997, a daliodd ei afael ar y sedd yn yr etholiad dilynol yn 2001.

Llwyddodd David Jones i ennill y sedd yn Etholiad Cyffredinol 2005 gyda mwyafrif o 133. Cadwodd y sedd yn Etholiad Cyffredinol 2010, gan gynyddu ei fwyafrif i 6,419. Roedd hyn yn cynrychioli gogwydd o 8.4% o’i blaid, a oedd yn uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol i’r Ceidwadwyr yn yr etholiad honno. Cadwodd David y sedd eilwaith yn Etholiad Cyffredinol 2015, gyda nifer sylweddol o bleidleisiau rhyngddo ag ymgeisydd y Blaid Lafur. Cynyddodd David ei fwyafrif i 6,730, gyda chynnydd yn nifer y pleidleisiau o’i blaid a chynnydd yng nghyfran y pleidleisiau. Llwyddodd David i gadw’r sedd am y bedwaredd waith yn Etholiad Cyffredinol 2017 a chynyddodd ei gyfran o’r bleidlais bron i 5 y cant.

Ailetholwyd David yn Aelod Seneddol Gorllewin Clwyd unwaith eto yn Etholiad Cyffredinol 2019, gan gynyddu ei gyfran o’r pleidleisiau i 50.7%.

Canlyniadau Etholiadau Cyffredinol Gorllewin Clwyd, 2001-2019

2019

YmgeisyddPlaidPleidleisiauCyfran y pleidleisiau (%)Newid yn nghyfran
y pleidleisiau (+/-%)
David JonesY Blaid Geidwadol20,40350.7(+) 2.7
Jo ThomasLlafur13,65634.0-5,6
Elfed WilliamsPlaid Cymru3,9079.7(+) 0.1
Davd WilkinsDemocratiaid Rhyddfrydol2,2375.6(+) 2.9
Y nifer a bleidleisiodd40,203 (69.7%)
Mwyafrif6,747

2017

YmgeisyddPlaidPleidleisiauCyfran y pleidleisiau (%)Newid yn nghyfran
y pleidleisiau (+/-%)
David JonesY Blaid Geidwadol19,54148.14.8
Gareth ThomasLlafur16,10434.614
Dilwyn RobertsPlaid Cymru3,9189.6-2,6
Victor BabuDemocratiaid Rhyddfrydol1,0912.7-1
Y nifer a bleidleisiodd40,354 (69.8%)
Mwyafrif3,437 (8.5%)

2015

YmgeisyddPlaidPleidleisiauCyfran y pleidleisiau (%)Newid yn nghyfran
y pleidleisiau (+/-%)
David JonesY Blaid Geidwadol16,46343.31.7
Gareth ThomasLlafur9,73325.60.9
Warwick NicholsonUKIP4,98813.1(+) 10,8
Marc JonesPlaid Cymru4,65112.2-3,2
Sarah Lesiter-BurgessDemocratiaid Rhyddfrydol1,3873.6-11,6
Bob EnglishLlafur Sosialaidd6121.61.6
Rory JepsonAbove and Beyond1940.50.5
Y nifer a bleidleisiodd38,028 (64.8%)
Mwyafrif6,730 (17.7%)

2010

YmgeisyddPlaidPleidleisiauCyfran y pleidleisiau (%)Newid yn nghyfran
y pleidleisiau (+/-%)
David JonesY Blaid Geidwadol15,83341.55.4
Donna HuttonLlafur9,41424.7-11,3
Llyr Huws GruffydPlaid Cymru5,86415.44.5
Michele JonesDemocratiaid Rhyddfrydol5,80115.21.9
Warwick NicholsonUKIP8642.30.8
Rev GriffithY Blaid Gristnogol2390.60.6
Joe BlakeselyAnnibynnol960.30.3
Y nifer a bleidleisiodd38,111 (65.8%)
Mwyafrif6,419 (16.8%)

2005

YmgeisyddPlaidPleidleisiauCyfran y pleidleisiau (%)Newid yn nghyfran
y pleidleisiau (+/-%)
David JonesY Blaid Geidwadol12,90936.20.6
Gareth ThomasLlafur12,77635.9-2,9
Frank TaylorDemocratiaid Rhyddfrydol4,72312.31.9
Eilian WilliamsPlaid Cymru3,87410.9-2
Warwick NicholsonUKIP5121.40.6
Jimmy JamesAnnibynnol5071.41.4
Patrick KeenanLlafur Sosialaidd3130.90.9
Y nifer a bleidleisiodd35,614 (62.8%)
Mwyafrif133 (0.4%)

Cysylltu gyda David

Ysgrifennwch neges at David ar-lein; gwnewch apwyntiad i siarad ag ef wyneb yn wyneb, yn rhithiol neu ar y ffôn a gwneud ymholiadau ynghylch ymweld â San Steffan, yn cynnwys tocynnau i wylio sesiwn Cwestiynau’r Prif Weinidog.