Erthyglau a Datganiadau i’r Wasg

(English) David Jones dismayed at Boots closures

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

Read More

(English) An Autumn Statement for growth

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

Read More

(English) Daily Post article – The King’s Speech & the Autumn Statement

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

Read More

(English) Daily Post article – Network North

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

Read More

(English) Daily Post Article -Leasehold Reform

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

Read More

(English) Daily Post article – “De-banking”

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

Read More

(English) Olivia Alkir Meeting at Westminster

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

Read More

(English) Daily Post article – Avanti West Coast

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

Read More

(English) Daily Post Article – Betsi Cadwaladr University Health Board

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

Read More

(English) MPS CALL FOR POLICE INVESTIGATION INTO BETSI ACCOUNTING SCANDAL

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

Read More

Cysylltu gyda David

Ysgrifennwch neges at David ar-lein; gwnewch apwyntiad i siarad ag ef wyneb yn wyneb, yn rhithiol neu ar y ffôn a gwneud ymholiadau ynghylch ymweld â San Steffan, yn cynnwys tocynnau i wylio sesiwn Cwestiynau’r Prif Weinidog.