Cysylltu

Mae croeso i chi ddefnyddio’r manylion cyswllt isod er mwyn cysylltu gyda David a’i staff.

Mae gan David ddwy swyddfa; un yn San Steffan a’r llall ym Mae Colwyn. Gellir cysylltu â’r naill swyddfa neu’r llall am unrhyw fater neu bwnc. Fodd bynnag, os ydych chi’n dymuno gwneud ymholiadau ynghylch ymweld â San Steffan, argymhellir eich bod chi’n cysylltu â swyddfa San Steffan. Yn yr un modd, os ydych chi’n dymuno gwneud apwyntiad i weld David yn un o’i gymorthfeydd yng Ngorllewin Clwyd, argymhellir eich bod chi’n cysylltu â swyddfa Bae Colwyn.

Swyddfa Bae Colwyn

Y Gwir Anrhydeddus David Jones AS
Llawr Cyntaf, 27 Rhodfa’r Tywysogion
BAE COLWYN
LL29 8HT

01492 535845

officeofdavidjonesmp@parliament.uk

Swyddfa San Steffan

Y Gwir Anrhydeddus David Jones AS
Tŷ’r Cyffredin
LLUNDAIN
SW1A 0AA

020 7219 3024

officeofdavidjonesmp@parliament.uk

Cysylltu gyda David

Ysgrifennwch neges at David ar-lein; gwnewch apwyntiad i siarad ag ef wyneb yn wyneb, yn rhithiol neu ar y ffôn a gwneud ymholiadau ynghylch ymweld â San Steffan, yn cynnwys tocynnau i wylio sesiwn Cwestiynau’r Prif Weinidog.