Datganiad Hygyrchedd

Datganiad Hygyrchedd gwefan David Jones AS

Dyma ddatganiad hygyrchedd gan David Jones AS.

Statws cydymffurfio

Mae’r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwefannau (Web Content Assessibilty Guidance) yn diffinio gofynion i ddylunwyr a datblygwyr gwefannau er mwyn gwella hygyrchedd i bobl ag anableddau. Mae’n diffinio tair lefel cydymffurfio: Lefel A, Lefel AA a Lefel AAA. Mae gwefan David Jones AS yn cydymffurfio’n rhannol â Lefel AA Canllawiau 2.1. Mae cydymffurfio’n rhannol yn golygu nad yw rhai elfennau’r cynnwys yn cydymffurfio’n llawn â’r safon hygyrchedd.

Adborth

Croesawn eich hadborth ynghylch hygyrchedd gwefan David Jones AS. Gadewch i ni wybod os ydych chi’n canfod urnhyw rwystrau i hygyrchedd ar wefan David Jones AS: 

  • Ffôn: 01492 535845
  • E-bost: officeofdavidjonesmp@parliament.uk
  • Cyfeiriad: Y Gwir Anrhydeddus David Jones AS, Llawr Cyntaf, 27 Rhodfa’r Tywysogion, BAE COLWYN, LL29 8HT

Dull asesu

Gwnaeth David Jones AS asesu hygyrchedd gwefan David Jones AS trwy’r dull isod:

  • Hunan-werthuso

Dyddiad

This statement was created on 28 February 2023 using the W3C Accessibility Statement Generator Tool.

Cysylltu gyda David

Ysgrifennwch neges at David ar-lein; gwnewch apwyntiad i siarad ag ef wyneb yn wyneb, yn rhithiol neu ar y ffôn a gwneud ymholiadau ynghylch ymweld â San Steffan, yn cynnwys tocynnau i wylio sesiwn Cwestiynau’r Prif Weinidog.