Iaith:

Y Gwir Anrhydeddus David Jones AS

Latest News > AGOR SIOP GYMUNEDOL LLANDEGLA

Ar ddydd Sadwrn y 7fed o Fai 2016, mynychodd David Jones AS agoriad swyddogol Siop Gymunedol Llandegla. Mae’r siop, sy’n cynnwys caffi, wedi cael ei sefydlu fel menter gymunedol, a mae’r agoriad yn dilyn ymdrechion gwirfoddol diflino ar ran poblogaeth Llansannan.

Dywedodd David Jones:

“Dylid llongyfarch pobl Llansannan yn wresog am yr ymdrech gymunedol yma.

“Maent wedi creu cyfleuster newydd a phwysig ar gyfer y pentref, a maent hefyd wedi gwneud defnydd da o’r hen ysgol.

“Mae gobaith y bydd y caffi yn datblygu i fod yn ganolbwynt effeithiol ar gyfer pobl leol, a mi fydd hefyd yn gyfleuster da ar gyfer cerddwyr ar hyd Ffordd Clawdd Offa.”

David Jones MP attending the opening of Llandegla Community Shop / David Jones AS yn mynychu agoriad Siop Gymundol Llandegla

David Jones MP attending the opening of Llandegla Community Shop / David Jones AS yn mynychu agoriad Siop Gymundol Llandegla

 

Categories

Archive

COVID-19 NOTICE: The Colwyn Bay office is now open for pressing cases and by appointment only. Please call: 01492 535845.
+