Iaith:

Y Gwir Anrhydeddus David Jones AS

Latest News > Mai 2016

ARWAIN YR YMGYRCH GYMREIG I ADAEL YR UE

ARWAIN YR YMGYRCH GYMREIG I ADAEL YR UE San Steffan, y 10fed o Fai 2016 Mae ‘Vote Leave’, y corff sydd wedi cael ei ddynodi fel prif arweinydd yr ymgyrch o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd yn y refferendwm ar y mater, wedi … read the full article

AGOR SIOP GYMUNEDOL LLANDEGLA

Ar ddydd Sadwrn y 7fed o Fai 2016, mynychodd David Jones AS agoriad swyddogol Siop Gymunedol Llandegla. Mae’r siop, sy’n cynnwys caffi, wedi cael ei sefydlu fel menter gymunedol, a mae’r agoriad yn dilyn ymdrechion gwirfoddol diflino ar ran poblogaeth … read the full article

GWARTH GWAHARDDIAD Y DDRAIG GOCH

GWARTH GWAHARDDIAD Y DDRAIG GOCH San Steffan, y 5ed o Fai 2016 Mae David Jones AS wedi rhoi beirniadaeth hallt ar drefnwyr cystadleuaeth ganu ‘Eurovision’ am wahardd y faner Gymreig o’r stiwdio ddarlledu, er gwaetha’r ffaith fod Joe Woolford, o Ruthun, … read the full article

Categories

Archive