Iaith:

Y Gwir Anrhydeddus David Jones AS

Latest News > Rhagfyr 2017

(English) Weekly News – 17 December, 2017

Daw’r wythnos yma yr diwrnod byraf y flwyddyn a hefyd yr adeg twyllaf o’r flwyddyn, wedi ei oleuo am ennyd fer gan y fflam Nadoligaidd. Yn draddodiadol mae’n amser i adlewyrchu ar flwyddyn arall sydd wedi mynd heibio mor sydyn, … read the full article

(English) Chopper’s Brexit Podcast – Episode 32

(English) Dementia Friendly

Dydd Gwener ddiwethaf ymwelais ag archfarchnad Tesco yn Abergele – ddim i wneud fy siopa Nadolig, ond i weld blaengaredd pwysig newydd i gefnogi’r nifer fawr o bobol o bob oedran sydd yn byw hefo dementia. Y Gymdeithas Alzheimer yw … read the full article

Categories

Archive