Iaith:

Y Gwir Anrhydeddus David Jones AS

Latest News > Ebrill 2016

CROESAWU GWIRFODDOLWYR SIOP PWLLGLAS I SAN STEFFAN

CROESAWU GWIRFODDOLWYR SIOP PWLLGLAS I SAN STEFFAN Yr 28ain o Ebrill 2016 Mae David Jones A.S. wedi croesawu gwirfoddolwyr o Siop Pwllglas i wobrau’r ‘Countryside Alliance’ ym mhalas San Steffan; gwobrau a elwir yr ‘Oscars gwledig. Ennillodd Siop Pwllglas wobr … read the full article

CANMOLIAETH AM DDARPARIAETH ADDYSG ARIANNOL

CANMOLIAETH AM DDARPARIAETH ADDYSG ARIANNOL Y 25ain o Ebrill 2016 Mi ymwelodd David Jones A.S. ag Ysgol Eirias, Bae Colwyn, ar yr 22ain o Ebrill, er mwyn gweld gwaith a wneir gan ddisgyblion Chweched Dosbarth sy’n dilyn cwrs addysg ariannol … read the full article

CYFRADDAU EGNI YNG NGOGLEDD CYMRU – GWYBODAETH A CHYNGOR I’R BOBLOGAETH

CYFRADDAU EGNI YNG NGOGLEDD CYMRU – GWYBODAETH A CHYNGOR I’R BOBLOGAETH Y 15fed o Ebrill 2016 Mae David Jones A.S. wedi annog pobl i ystyried newid eu cyflenwyr egni, yn dilyn cyhoeddiad ystadegau newydd sy’n dangos fod trigolion Gogledd Cymru yn talu … read the full article

Categories

Archive