2018 - Page 4 of 4 - The Rt Hon David Jones MP

BBC Radio 5 Live

David Jones AS ar raglen Emma Barnett.  

Read More

MP: NORTH WALES DISADVANTAGED BY POOR BROADBAND

Ysgrifennodd David Jones AS i bennaeth Openreach ynglŷn â chysylltiad gwael band eang Gogledd Cymry. Mae ystadegau llywodraethol wedi dangos fod 33 y cant o etholwyr Gorllewin Clwyd yn...

Read More

RUTHIN BANKS – MP OBTAINS REASSURANCE FROM HSBC

Mae Aelod Seneddol Gorllewin Clwyd, David Jones, wedi derbyn cadarnhad gan HSBC bod dim cynllun i gau ei changen yn Ruthin. Caewyd cangen National Westminster yn y dref y...

Read More

Proscription of Hezbollah

Cyhoeddwyd yr erthygl yma yn North Wales Weekly News ar Ddydd Mercher 31 Ionawr 2018. Mae’n anodd gweld pa mor berthnasol yw digwyddiadau yn y Dwyrain Canol i breswylwyr...

Read More

BBC You and Yours – Fraud

Siaradwyd Y Gwir Anrhydeddus David Jones A.S gyda rhaglen BBC ‘You and Yours’, ynglyn â thwyll a chwmni Easy Life group gyda dau berson o Ogledd Cymry sydd wedi...

Read More

The House Magazine

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

Read More

Chopper's Brexit Podcast – Episode 34

Y Gwir Anrhydeddus David Jones A.S mewn sgwrs gyda Chris Bryant A.S o’r blaid Lafur a Chris Hope o’r Telegraph yn ystyried y flwyddyn hanfodol bwysig o trafodaethau masnachu...

Read More

Cysylltu gyda David

Ysgrifennwch neges at David ar-lein; gwnewch apwyntiad i siarad ag ef wyneb yn wyneb, yn rhithiol neu ar y ffôn a gwneud ymholiadau ynghylch ymweld â San Steffan, yn cynnwys tocynnau i wylio sesiwn Cwestiynau’r Prif Weinidog.