2015 - Page 3 of 3 - The Rt Hon David Jones MP

ENOUGH IS ENOUGH – AN ARTICLE BY DAVID JONES MP

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

Read More

MP WELCOMES SUPERFAST BROADBAND PROGRESS

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

Read More

WELSH GOVERNMENT TO BLAME FOR CRISIS IN NORTH WALES MATERNITY CARE

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

Read More

Cysylltu gyda David

Ysgrifennwch neges at David ar-lein; gwnewch apwyntiad i siarad ag ef wyneb yn wyneb, yn rhithiol neu ar y ffôn a gwneud ymholiadau ynghylch ymweld â San Steffan, yn cynnwys tocynnau i wylio sesiwn Cwestiynau’r Prif Weinidog.