Iaith:

Y Gwir Anrhydeddus David Jones AS

NEWYDDION

(English) MP: NORTH WALES DISADVANTAGED BY POOR BROADBAND

Ysgrifennodd David Jones AS i bennaeth Openreach ynglŷn â chysylltiad gwael band eang Gogledd Cymry. Mae ystadegau llywodraethol wedi dangos fod 33 y cant o etholwyr Gorllewin Clwyd yn derbyn cyflymder band eang o dan 10 Mbps, a ystyriwyd gan … read the full article

(English) RUTHIN BANKS – MP OBTAINS REASSURANCE FROM HSBC

Mae Aelod Seneddol Gorllewin Clwyd, David Jones, wedi derbyn cadarnhad gan HSBC bod dim cynllun i gau ei changen yn Ruthin. Caewyd cangen National Westminster yn y dref y llynedd, ac yn ddiweddar cyhoeddwyd Barclays y byddai ei gangen ar … read the full article

(English) Proscription of Hezbollah

Cyhoeddwyd yr erthygl yma yn North Wales Weekly News ar Ddydd Mercher 31 Ionawr 2018. Mae’n anodd gweld pa mor berthnasol yw digwyddiadau yn y Dwyrain Canol i breswylwyr arfordir Gogledd Cymry. Er hynny, mae ein byd wedi dod yn … read the full article

(English) BBC You and Yours – Fraud

Siaradwyd Y Gwir Anrhydeddus David Jones A.S gyda rhaglen BBC ‘You and Yours’, ynglyn â thwyll a chwmni Easy Life group gyda dau berson o Ogledd Cymry sydd wedi cwyno am y cwmni.  

(English) The House Magazine

Not Available in Cymraeg

Chopper’s Brexit Podcast – Episode 34

Y Gwir Anrhydeddus David Jones A.S mewn sgwrs gyda Chris Bryant A.S o’r blaid Lafur a Chris Hope o’r Telegraph yn ystyried y flwyddyn hanfodol bwysig o trafodaethau masnachu Brexit.  

(English) Weekly News – 17 December, 2017

Daw’r wythnos yma yr diwrnod byraf y flwyddyn a hefyd yr adeg twyllaf o’r flwyddyn, wedi ei oleuo am ennyd fer gan y fflam Nadoligaidd. Yn draddodiadol mae’n amser i adlewyrchu ar flwyddyn arall sydd wedi mynd heibio mor sydyn, … read the full article

(English) Chopper’s Brexit Podcast – Episode 32

(English) Dementia Friendly

Dydd Gwener ddiwethaf ymwelais ag archfarchnad Tesco yn Abergele – ddim i wneud fy siopa Nadolig, ond i weld blaengaredd pwysig newydd i gefnogi’r nifer fawr o bobol o bob oedran sydd yn byw hefo dementia. Y Gymdeithas Alzheimer yw … read the full article

(English) Remembrance Sunday

Not Available in Cymraeg

CATEGORIAU

ARCHIF