Iaith:

Y Gwir Anrhydeddus David Jones AS

Latest News > Mawrth 2016

CROESAWU CYTUNDEB TWF AR GYFER GOGLEDD CYMRU

CROESAWU CYTUNDEB TWF AR GYFER GOGLEDD CYMRU Yr 16eg o Fawrth 2016 Mae David Jones AS wedi croesawu y datganiad gan y Canghellor, George Osborne AS, yn ei araith Cyllid, fod y Llywodraeth yn paratoi “cytundeb twf” newydd ar gyfer … read the full article

CROESAWU CYLLIDEB 2016

CROESAWU CYLLIDEB 2016 Yr 16eg o Fawrth 2016 Mae David Jones AS wedi croesawu Cyllideb 2016 fel un sy’n rhoi blaenoriaeth i les y genhedlaeth nesaf, trwy: Leihau trethi ar weithwyr, er mwyn eu galluogi i gadw mwy o’r cyflog maent yn … read the full article

BEIRNIADAETH DAVID JONES AR WASANAETHAU TRENAU ARRIVA YNG NGOGLEDD CYMRU

BEIRNIADAETH DAVID JONES AR WASANAETHAU TRENAU ARRIVA YNG NGOGLEDD CYMRU Mae David Jones, Aelod Seneddol Gorllewin Clwyd, wedi rhoi beirniadaeth gref am wasanaethau trenau Arriva yng Ngogledd Cymru. Rhoddodd ei farn ar y mater yn ystod dadl flynyddol Dydd Gwyl Dewi … read the full article

Categories

Archive