Iaith:

Y Gwir Anrhydeddus David Jones AS

Latest News > (English) Proscription of Hezbollah

Cyhoeddwyd yr erthygl yma yn North Wales Weekly News ar Ddydd Mercher 31 Ionawr 2018.

Mae’n anodd gweld pa mor berthnasol yw digwyddiadau yn y Dwyrain Canol i breswylwyr arfordir Gogledd Cymry.

Er hynny, mae ein byd wedi dod yn un hynod gysylltiedig ac mae fwy o bwysigrwydd na fyddai rhywun yn feddwl.

Dydd Iau diwethaf, cafwyd trafodaeth yn nhŷ’r Cyffredin ar gynnig gerbron i wahardd yn ei gyfanrwydd y grŵp brawychiaeth o Lebanon, Hezbollah. Ar y fynyd, adain filwrol Hezbollah yn unig sydd wedi ei wahardd, o dan ddarpariaeth Terfysgaeth 2000.

Mae Hezbollah yn fudiad milwriaethus Islamaidd wedi ei sefydlu yn yr 1980au cynnar o dan warchodaeth trefn gylchdroadol Iranaidd. Mae’n gwystlo teyrngarwch i’r arweinydd pennaf Iranaidd, a’i nod, fel nodwyd yn ei faniffesto 1985 yw gwrthwynebu Israel a’r Unol Daleithiau America. “Gwrthwynebiad” yw cod Hezbollah am weithgarwch terfysgol, ac ers ei sefydlu, mae wedi bod yn gyfrifol am farwolaethau o amgylch y byd. Hyd nes ymosodiad 9/11 ar Efrog Newydd, Hezbollah oedd yn gyfrifol am fwy o farwolaethau Americanwyr na unrhyw grŵp terfysgol arall.

Siaradais yn y ddadl, gan nodi fod y gwahaniaethau a dynnwyd gan lawer o Lywodraethau rhwng adain filwrol ac adain wleidyddol Hezbollah yn hollol rithiol. Mor bell yn ôl a 2000, dywed dirprwy ysgrifennydd cyffredinol Hezbollah, Naim Oassem:

“Dirprwy cyffredinol Hezbollah yw pennaeth y cyngor Shura ac hefyd pennaeth y cyngor Jihad, mae hyn yn meddwl na dim ond un arweinydd ac un weinyddiaeth sydd.”

Y farn gyffredin yn y ddadl oedd annog y bod Hezbollah yn cael ei wahardd yn ei gyfanrwydd.

Heb law, er hynny am y Gweinidog Gwladol ac atebodd y ddadl a’r un gyferbyn ac ef o’r blaid Lafur, am eu pryder y byddai gwahardd y drefn yn ansefydlogi’r sefyllfa wleidyddol yn Lebanon. Hyn, er y ffaith bod pedwar aelod o Hezbollah ar hyn o bryd yn sefyll prawf am lofruddiaeth y diweddar Prif Weinidog o Lebanon, Rafik Hariri.

Mae hyn yn bwysig i ni gan bod Hezbollah yn ein strydoedd yma ym Mhrydain, yn chwifio eu symbolau mewn arddangosfeydd Islamaidd ac yn chwarae rhan mewn troseddau trefnedig ynglŷn â chyffuriau ac arian.

Yn fy marn i, maent yn berygl i ddinasyddion Prydain; ac am y rheswm yma gwnaf barhau am eu gwaharddant.

Categories

Archive