Iaith:

Y Gwir Anrhydeddus David Jones AS

Latest News > CROESAWU CYLLIDEB 2016

CROESAWU CYLLIDEB 2016

Yr 16eg o Fawrth 2016

Mae David Jones AS wedi croesawu Cyllideb 2016 fel un sy’n rhoi blaenoriaeth i les y genhedlaeth nesaf, trwy:

Sylwadodd David Jones:

“Mae economi Prydain yn gryf, yn wydn ac yn tyfu oherwydd y camau a gymerwyd gan y Ceidwadwyr dros y chwe mlynedd ddiwethaf. Fodd bynnag, mae yna beryglon; mae’r marchnadoedd ariannnol yn newidiol, mae twf cynhyrchedd yn rhy isel, a mae rhagolwg economaidd y byd yn wan.

“Dyna pam fod y Llywodraeth Ceidwadol yn cymeryd y camau sy’n angenrheidiol i sicrhau fod Prydain yn addas ar gyfer y dyfodol. Mae hynny’n golygu sicrhau sefyllfa gyllidol gadarn, gan gynorthwyo cynilwyr, lleihau trethi ar fusnesau a’r rhai sy’n gweithio’n galed, a chyflwyno prosiectau isadeiledd mawr. Yn ogystal, mae Cytundeb Twf Gogledd Cymru yn cynnig cyfle i gysylltu ein economi lleol i’r “Northern Powerhouse”.

“Mae’r Gyllideb yn dewis cyflwyno atebion hir-dymor i broblemau hir-dymor. Mae’n rhoi blaenoriaeth i les y genhedlaeth nesaf, ac yn atgyfnerthu eich ymdrechion i sicrhau fod Prydain yn addas ar gyfer y dyfodol.”

Categories

Archive

COVID-19 NOTICE: The Colwyn Bay office is now open for pressing cases and by appointment only. Please call: 01492 535845.
+