Iaith:

Y Gwir Anrhydeddus David Jones AS

Cysylltu

map

Mae croeso i chi i ddefnyddio’r manylion cyswllt canlynol i gysylltu â David a’i staff.

Mae gan David ddwy swyddfa; un yn San Steffan, ac un arall ym Mae Colwyn. Gellir cysylltu ag unrhyw swyddfa am unrhyw bwnc. Fodd bynnag, os hoffech ymholi am ymweld â San Steffan, argymhellir eich bod yn cysylltu â swyddfa San Steffan. Yn ogystal, os hoffech drefnu apwyntiad i gyfarfod â David yn un o’i gymorthfeydd, argymhellir eich bod yn cysylltu â’r swyddfa ym Mae Colwyn.

Swyddfa San Steffan:

The Rt. Hon. David Jones M.P.
House of Commons
London
SW1A 0AA

020 7219 8070

laura.muller@parliament.uk

Swyddfa Bae Colwyn:

Y Gwir Anrhydeddus David Jones A.S.
First Floor, 27 Princes Drive
COLWYN BAY
LL29 8HT

01492 535845

officeofdavidjonesmp@parliament.uk