Iaith:

Y Gwir Anrhydeddus David Jones AS

Bywgraffiad David

David Jones at North Wales Owl Sanctuary, Rhuthun Carnival

Ganwyd David yn Llundain, ar ôl i’w rieni symud yno o Ogledd Cymru mewn cysylltiad â gyrfa ei dad. Dychwelodd y teulu i Ogledd Cymru yn gynnar ym mhlentyndod David, a mae ef wedi treulio mwyafrif ei fywyd yn byw ac yn gweithio yn yr ardal. Mynychodd Ysgol Ramadeg Rhiwabon, cyn mynd ymlaen i astudio’r gyfraith yng Ngholeg Prifysgol Llundain a Choleg Cyfreithiol Caer.

Ar ôl gorffen ei astudiaethau, mi symudodd i Ruthun i gymryd hyfforddiant fel cyfreithiwr. Wedi iddo ymgymhwyso, dechreuodd David bractis cyfreithiol annibynnol yn Llandudno.

Datblygodd David ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth yn gynnar yn ei fywyd, ynghyd â ymroddiad i’r blaid Geidwadol. Mi safodd fel ymgeisydd Seneddol yn Etholiadau Cyffredinol 1997 a 2001, a mi dreuliodd cyfnod byr fel aelod rhanbarthol yn y Cynulliad Cymreig.

Mabwysiadwyd David fel yr ymgeisydd Ceidwadol yng Ngorllewin Clwyd ar gyfer Etholiad Cyffredinol 2005. Dyna oedd y tro cyntaf iddo sefyll yn y sedd, a mi lwyddodd i’w chymeryd gyda mwyafrif o 133.

Wedi dod yn aelod o Dŷ’r Cyffredin, mi ymaelododd David â’r Pwyllgor Dethol Materion Cymreig. Parhaodd fel aelod o’r Pwyllgor hyd diwedd Senedd 2005-10. Ym mis Tachwedd 2006, apwyntiwyd ef yn Weinidog yr Wrthblaid dros Gymru, gan ymaelodi â rhes flaen yr Wrthblaid yn y broses. Mi ddaliodd y swydd am weddill Senedd 2005-10.

Ail-etholwyd David fel yr Aelod Seneddol dros Orllewin Clwyd yn Etholiad Cyffredinol 2010, gan gynyddu ei fwyafrif i 6,419. Roedd hyn yn cynrychioli newid etholiadol o 8.4% o’i blaid; yn uwch na’r cyfartaledd Ceidwadol cenedlaethol yn yr etholiad hynny. Pan ffurfiwyd y Llywodraeth Clymbleidiol ym mis Mai 2010, apwyntiwyd ef fel Is-Ysgrifennydd Seneddol yn Swyddfa Cymru. Daliodd y swydd hyd mis Medi 2012, pan apwyntiwyd ef yn Ysgrifennydd Gwladol Cymru, gan gymeryd cyfrifoldeb am Swyddfa Cymru, ac ymaelodi â’r Cabinet a’r Cyfrin Gyngor, yn y broses. Bu’n gwasanaethu fel Ysgrifennydd Gwladol am bron i ddwy flynedd, gan adael y swydd ym mis Gorffennaf 2014.

Ail-etholwyd David fel yr Aelod Seneddol dros Orllewin Clwyd yn Etholiad Cyffredinol 2015, gan gynyddu ei fwyafrif i 6,730.

Mae David yn briod â Sara, a gafodd ei geni a’i magu yn Llawr y Glyn, yn yr hen Sir Drefaldwyn. Mae ganddynt ddau fab, a maent yn byw yn Llandrillo yn Rhos, ynghyd â Archie, ci Jack Russell profiadol.

Ail-etholiad 2019

Yn Etholiad Cyffredinol Rhagfyr 2019, ail-etholwyd David fel yr Aelod Seneddol dros Orllewin Clwyd, gyda chynnydd yn ei gyfran o’r bleidlais i 50.7%.

Cysylltwch â David Jones AS