Iaith:

Y Gwir Anrhydeddus David Jones AS

(English) Support for businesses

Not Available in Cymraeg

Ail-etholiad 2019

Yn Etholiad Cyffredinol Rhagfyr 2019, ail-etholwyd David fel yr Aelod Seneddol dros Orllewin Clwyd, gyda chynnydd yn ei gyfran o’r bleidlais i 50.7%.

Cysylltwch â David Jones AS

COVID-19 NOTICE: The Colwyn Bay office is now open for pressing cases and by appointment only. Please call: 01492 535845.
+