Iaith:

Y Gwir Anrhydeddus David Jones AS

Latest News > Chwefror 2016

DIWRNOD PENSIYNWYR 2016

Cynhaliodd y Gwir Anrhydeddus David Jones A.S., Aelod Seneddol Gorllewin Clwyd, Ddiwrnod Pensiynwyr yn Eglwys Sant Pawl, Bae Colwyn, ar ddydd Gwener y 19eg o Chwefror 2016. Cynigodd y Diwrnod gyfle i amrywiaeth o gymdeithasau, cyrff ac elusenau lleol i … read the full article

Categories

Archive