Iaith:

Y Gwir Anrhydeddus David Jones AS

Ymweld â San Steffan

Mae Palas San Steffan yn lle hynod ddiddorol, a mae’n parhau i ennyn diddordeb hyd yn oed ymysg pobl sydd wedi treulio blynyddoedd yn gweithio yno. O’r herwydd, nid yw’n syndod fod ymweliadau i’r Palas mor boblogaidd.

Fel canlyniad i natur y gweithgareddau sydd yn cael eu cynnal yno, mae Palas San Steffan yn adeilad cyhoeddus, er fod yr angen am ddiogelwch yn golygu nad yw’r gallu i ymweld yn un hollol ddi-rwystr. Mae aelodau o’r cyhoedd yn rhydd i fynychu digwyddiadau a gweithgareddau gyda gwahoddiad, a gallant hefyd ymweld, heb yr angen am wahoddiad, i geisio cyfarfod â’u cynrychiolwyr etholedig, ac i wylio gweithgareddau y ddau Dŷ Seneddol o’r galeriau cyhoeddus.

Mi all aelodau o’r cyhoedd hefyd ymweld â’r Palas fel rhan o daith dywys. O achos yr angen i gau rhannau o’r llwybr tywys tra fod un neu’r ddau Dŷ Seneddol yn eistedd, nid yw teithiau o’r fath yn digwydd drwy’r amser. Fodd bynnag, mae nifer fawr o deithiau tywys yn cael eu trefnu bob blwyddyn.

Ar rai dyddiau yn ystod y flwyddyn, mae’r Palas yn agored i deithiau tywys masnachol; gellir talu i ymuno â thaith dywys yng nghwmni tywysydd proffesiynol. Gellir gweld gwybodaeth pellach am deithiau o’r fath, ac am ymweld â’r Senedd yn gyffredinol, ar y wefan Seneddol: www.parliament.uk. Yn ychwanegol i’r teithiau masnachol, mae nifer penodedig o deithiau rhad ac am ddim ar gael bob blwyddyn. Gall Aelodau Seneddol drefnu y rhain ar gyfer eu etholaethwyr. Fel y gellir dychmygu, mae’r galw am deithiau o’r fath yn fawr, a tueddir i’r llefydd arnynt gael eu llenwi yn go bell o flaen amser. Fodd bynnag, os hoffech ymuno â thaith o’r fath, neu ymweld â’r Senedd yn gyffredinol, mae pob croeso i chi i ymholi. Gellir gweld y manylion cyswllt priodol ar y dudalen Cysylltu.

Ail-etholiad 2019

Yn Etholiad Cyffredinol Rhagfyr 2019, ail-etholwyd David fel yr Aelod Seneddol dros Orllewin Clwyd, gyda chynnydd yn ei gyfran o’r bleidlais i 50.7%.

Cysylltwch â David Jones AS