Iaith:

Y Gwir Anrhydeddus David Jones AS

Latest News > (English) RUTHIN BANKS – MP OBTAINS REASSURANCE FROM HSBC

Mae Aelod Seneddol Gorllewin Clwyd, David Jones, wedi derbyn cadarnhad gan HSBC bod dim cynllun i gau ei changen yn Ruthin.

Caewyd cangen National Westminster yn y dref y llynedd, ac yn ddiweddar cyhoeddwyd Barclays y byddai ei gangen ar Sgwâr San Pedr yn cau yn hwyrach yn y flwyddyn.

Cafwyd David Jones bwyllgor gyda Jonathan Brenchley, Cyfarwyddwr Ardal o Barclays, a eglurodd i’r AS fod newidiadau ym mhatrymau bancio a lleihad o gwsmeriaid ar droed wedi gwneud y gangen yn an-economig.

HSBC yw un o’r banciau mawr olaf i fod a phresenoldeb yn Ruthin gan hynny,  ysgrifennwyd David Jones at Wendy Morrice, Cyfarwyddwr Ardal HSBC am yfoniad ynglŷn â dyfodol y gangen.

Mae Ms Morrice wedi cadarnhau i Mr Jones fod gan HSBC dim cynlluniau i gau’r gangen. Y tro olaf I HSBC cyhoeddi fod canghennau yn cau oedd yn fis Ionawr 2017; mae’r canghennau yna eisoes wedi cau ac mae hyn wedi dod a chwblhad i raglen aildrefnu canghennau HSBC.

Dywed David Jones:

“Mae’r cyhoeddiad yma yn newyddion da iawn i Ruthin. Mae newidiadau ym mhatrymau bancio, gyda chwsmeriaid yn defnyddio bancio ar-lein ac ar eu ffonau symudol, yn golygu fod ymweliadau i’r canghennau wedi lleihau”.

“Daw cadarnhad HSBC a rhyddhad mawr i’w cwsmeriaid yn Ruthin a’r gymdeithas o’i amgylch a dwi’n gobeithio’n fawr eu bod yn parhau i ymweld â’r banc i sicrhau ei dyfodol”.

 

Categories

Archive