Iaith:

Y Gwir Anrhydeddus David Jones AS

Latest News > APWYNTIAD DAVID JONES I’R ADRAN ‘BREXIT’

APWYNTIAD DAVID JONES I’R ADRAN ‘BREXIT’

San Steffan, y 19eg o Orffennaf 2016

Mae’r Prif Weinidog wedi apwyntio David Jones AS yn Weinidog mewn adran lywodraethol newydd, yr Adran i Adael yr Undeb Ewropeaidd.

Mae David Jones wedi bod yn Aelod Seneddol dros Orllewin Clwyd ers 11 mlynedd, ac arweiniodd yr ymgyrch ‘Vote Leave’ llwyddiannus yng Nghymru.

Sylwadodd David Jones:

“Mae’n anrhydedd i gael fy apwyntio i’r swydd hon.

“Ar y 23ain o Fehefin, pleidleisiodd pobl Prydain i adael yr Undeb Ewropeaidd. Mi fydd gwaith yr Adran newydd yn rhan hanfodol o wireddu addewid y Llywodraeth i dynnu’r Deyrnas Unedig allan o’r Undeb Ewropeaidd.

“Rwyf wedi bod yn ymgyrchu o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd ers blynyddoedd, a rwyf yn bles iawn i gael rôl mor ganolog yn y gwaith o ddarparu yr hyn a ddewisiwyd gan yr etholaeth mis diwethaf.”

Categories

Archive

COVID-19 NOTICE: The Colwyn Bay office is now open for pressing cases and by appointment only. Please call: 01492 535845.
+