Iaith:

Y Gwir Anrhydeddus David Jones AS

Materion

Ar y dudalen hon, gellir darllen darnau ysgrifenedig byr sy’n cyfleu barn a sylwadau David ar faterion penodol. Gellir gweld y darnau diweddaraf ar ben y dudalen. Gellir gweld darnau henach drwy fynd i lawr y dudalen, a thrwy neidio o dudalen i dudalen.

(English) Coronavirus – April 2020

... read more

(English) The attack on Westminster

... read more

(English) European Union (Notification of Withdrawal) Bill

... read more

(English) Local bank closures

... read more

(English) The Autumn Statement

... read more

(English) Remembrance Sunday

... read more

(English) Autumn, local churches, and the community

... read more

(English) Returning to Parliament after Conference Recess

... read more

Y newid yn y tirlun gwleidyddol

Os - fel y sylwadodd Harold Wilson - fod wythnos ym gyfnod hir yn y byd gwleidyddol, mae chwech wythnos yn dragwyddol. ... read more

Cystadleuaeth arweinyddiaeth y Blaid Geidwadol

Yn bresennol, mae'r Blaid Geidwadol yn mynd trwy'r broses o ddewis ei harweinydd - a'r Prif Weinidog - nesaf. Credaf taw Theresa May yw'r person sydd orau i lenwi'r swyddi hynny. ... read more

Ail-etholiad 2019

Yn Etholiad Cyffredinol Rhagfyr 2019, ail-etholwyd David fel yr Aelod Seneddol dros Orllewin Clwyd, gyda chynnydd yn ei gyfran o’r bleidlais i 50.7%.

Cysylltwch â David Jones AS