Iaith:

Y Gwir Anrhydeddus David Jones AS

Materion

Ar y dudalen hon, gellir darllen darnau ysgrifenedig byr sy’n cyfleu barn a sylwadau David ar faterion penodol. Gellir gweld y darnau diweddaraf ar ben y dudalen. Gellir gweld darnau henach drwy fynd i lawr y dudalen, a thrwy neidio o dudalen i dudalen.

(English) Local bank closures

... read more

(English) The Autumn Statement

... read more

(English) Remembrance Sunday

... read more

(English) Autumn, local churches, and the community

... read more

(English) Returning to Parliament after Conference Recess

... read more

Y newid yn y tirlun gwleidyddol

Os - fel y sylwadodd Harold Wilson - fod wythnos ym gyfnod hir yn y byd gwleidyddol, mae chwech wythnos yn dragwyddol. ... read more

Cystadleuaeth arweinyddiaeth y Blaid Geidwadol

Yn bresennol, mae'r Blaid Geidwadol yn mynd trwy'r broses o ddewis ei harweinydd - a'r Prif Weinidog - nesaf. Credaf taw Theresa May yw'r person sydd orau i lenwi'r swyddi hynny. ... read more

Y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r ansoddair "hanesyddol" yn un sy'n cael ei gam-ddefnyddio yn go aml, ond ni ellir amau y bydd digwyddiadau y 23ain a'r 24ain o Fehefin 2016 yn cael eu cofio fel un o drobwyntiau mawr hanes Prydain. ... read more

Rhesymau o blaid pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r ymgyrch wedi bod yn un hir, ond yn awr, mae'r terfyn mewn golwg. Ar y 23ain o Fehefin - os nad ydych wedi pleidleisio yn barod, trwy'r post - mi gewch leisio eich barn ar aelodaeth y Deyrnas Unedig o'r Undeb Ewropeaidd. ... read more

Pum rheswm i adael yr Undeb Ewropeaidd

Cynhelir y refferendwm ar aelodaeth o'r Undeb Ewropeaidd ar y 23ain o Fehefin. Dyma bum rheswm da pam y byddai Prydain yn cael budd o adael yr UE. ... read more

Ail-etholiad 2015

Yn Etholiad Cyffredinol mis Mai 2015, ail-etholwyd David fel yr Aelod Seneddol dros Orllewin Clwyd, gyda mwyafrif cynyddedig o 6,730.

Cysylltwch â David Jones AS