Iaith:

Y Gwir Anrhydeddus David Jones AS

DIJ + Postmen Scotch – Copy

Ail-etholiad 2015

Yn Etholiad Cyffredinol mis Mai 2015, ail-etholwyd David fel yr Aelod Seneddol dros Orllewin Clwyd, gyda mwyafrif cynyddedig o 6,730.

Cysylltwch â David Jones AS