Iaith:

Y Gwir Anrhydeddus David Jones AS

Oriel

Ail-etholiad 2017

Yn Etholiad Cyffredinol Mehefin 2017, ail-etholwyd David fel yr Aelod Seneddol dros Orllewin Clwyd, gyda chynnydd yn ei gyfran o’r bleidlais i 48.1%.

Cysylltwch â David Jones AS