Iaith:

Y Gwir Anrhydeddus David Jones AS

Ymgyrchoedd

Mae Aelodau Seneddol yn aml yn derbyn nifer fawr o e-bostiau tebyg neu union-debyg at fater neu faterion polisi penodol. Fel rheol, mae'n well gan David i ateb gohebiaeth oddi wrth etholaethwyr yn uniongyrchol ac unigol. Fodd bynnag, nid yw hynny'n bosib ym mhob achos. O'r herwydd, mae'r dudalen hon yn darparu ffordd hawdd a chyflym i gyhoeddi ac i ddarllen atebion a datganiadau ar faterion polisi penodol.

(English) Climate Change | April 2019

... read more

(English) Persecution of Christians | April 2019

... read more

(English) Whirlpool’s Tumble Dryer Modification Programme | April 2019

... read more

(English) Racehorse Welfare | April 2019

... read more

(English) Online Harms White Paper | April 2019

... read more

(English) Trade Bill 2017-19 | April 2019

... read more

(English) Animal Experiments | April 2019

... read more

(English) Leaving the EU on WTO terms and the Effect on the Welsh Economy | April 2019

... read more

(English) NHS Pension Debate | March 2019

... read more

(English) Decapod Crustaceans | March 2019

... read more

Ail-etholiad 2019

Yn Etholiad Cyffredinol Rhagfyr 2019, ail-etholwyd David fel yr Aelod Seneddol dros Orllewin Clwyd, gyda chynnydd yn ei gyfran o’r bleidlais i 50.7%.

Cysylltwch â David Jones AS