Iaith:

Y Gwir Anrhydeddus David Jones AS

Ymgyrchoedd

Mae Aelodau Seneddol yn aml yn derbyn nifer fawr o e-bostiau tebyg neu union-debyg at fater neu faterion polisi penodol. Fel rheol, mae'n well gan David i ateb gohebiaeth oddi wrth etholaethwyr yn uniongyrchol ac unigol. Fodd bynnag, nid yw hynny'n bosib ym mhob achos. O'r herwydd, mae'r dudalen hon yn darparu ffordd hawdd a chyflym i gyhoeddi ac i ddarllen atebion a datganiadau ar faterion polisi penodol.

(English) Military Exports to Saudi Arabia | July 2019

... read more

(English) Nazanin Zaghari-Ratcliffe | June 2019

... read more

(English) Free TV Licences for Those Over 75 | June 2019

... read more

(English) Live Animal Exports | June 2019

... read more

(English) Torture | June 2019

... read more

(English) Targeting of Civilians by Hamas | June 2019

... read more

(English) Protection of Rivers | June 2019

... read more

(English) Medical Cannabis | May 2019

... read more

(English) Animal Welfare Inspectors | May 2019

... read more

(English) Caging of Farm Animals | May 2019

... read more

Ail-etholiad 2019

Yn Etholiad Cyffredinol Rhagfyr 2019, ail-etholwyd David fel yr Aelod Seneddol dros Orllewin Clwyd, gyda chynnydd yn ei gyfran o’r bleidlais i 50.7%.

Cysylltwch â David Jones AS