Iaith:

Y Gwir Anrhydeddus David Jones AS

Ymgyrchoedd

Mae Aelodau Seneddol yn aml yn derbyn nifer fawr o e-bostiau tebyg neu union-debyg at fater neu faterion polisi penodol. Fel rheol, mae'n well gan David i ateb gohebiaeth oddi wrth etholaethwyr yn uniongyrchol ac unigol. Fodd bynnag, nid yw hynny'n bosib ym mhob achos. O'r herwydd, mae'r dudalen hon yn darparu ffordd hawdd a chyflym i gyhoeddi ac i ddarllen atebion a datganiadau ar faterion polisi penodol.

(English) Torture

... read more

(English) Targeting of Civilians by Hamas

... read more

(English) Protection of Rivers

... read more

(English) Medical Cannabis – May Update

... read more

(English) Animal Welfare Inspectors

... read more

(English) Caging of Farm Animals

... read more

(English) Climate Change

... read more

(English) Persecution of Christians

... read more

(English) Whirlpool’s Tumble Dryer Modification Programme

... read more

(English) Racehorse Welfare

... read more

Ail-etholiad 2017

Yn Etholiad Cyffredinol Mehefin 2017, ail-etholwyd David fel yr Aelod Seneddol dros Orllewin Clwyd, gyda chynnydd yn ei gyfran o’r bleidlais i 48.1%.

Cysylltwch â David Jones AS