Iaith:

Y Gwir Anrhydeddus David Jones AS

Ymgyrchoedd

Mae Aelodau Seneddol yn aml yn derbyn nifer fawr o e-bostiau tebyg neu union-debyg at fater neu faterion polisi penodol. Fel rheol, mae'n well gan David i ateb gohebiaeth oddi wrth etholaethwyr yn uniongyrchol ac unigol. Fodd bynnag, nid yw hynny'n bosib ym mhob achos. O'r herwydd, mae'r dudalen hon yn darparu ffordd hawdd a chyflym i gyhoeddi ac i ddarllen atebion a datganiadau ar faterion polisi penodol.

(English) Sky TV

... read more

(English) Children in the Calais refugee camp

... read more

(English) Seabass stocks

... read more

(English) Grouse shooting

... read more

(English) Grammar and faith schools

... read more

(English) ‘Backstreet breeding’ and regulation on dog breeders.

... read more

(English) UK arms sales and Saudi Arabia intervention in Yemen

... read more

(English) Fair Fuel UK and the Autumn Statement

... read more

(English) The right of European Union nationals to continue living in the UK

... read more

(English) Homelessness Reduction Bill

... read more

Ail-etholiad 2015

Yn Etholiad Cyffredinol mis Mai 2015, ail-etholwyd David fel yr Aelod Seneddol dros Orllewin Clwyd, gyda mwyafrif cynyddedig o 6,730.

Cysylltwch â David Jones AS