Iaith:

Y Gwir Anrhydeddus David Jones AS

Ymgyrchoedd

Mae Aelodau Seneddol yn aml yn derbyn nifer fawr o e-bostiau tebyg neu union-debyg at fater neu faterion polisi penodol. Fel rheol, mae'n well gan David i ateb gohebiaeth oddi wrth etholaethwyr yn uniongyrchol ac unigol. Fodd bynnag, nid yw hynny'n bosib ym mhob achos. O'r herwydd, mae'r dudalen hon yn darparu ffordd hawdd a chyflym i gyhoeddi ac i ddarllen atebion a datganiadau ar faterion polisi penodol.

(English) Nazanin Zaghari-Ratcliffe and Kamal Foroughi

... read more

(English) Public Sector Pay Cap

... read more

(English) Protection of bees

... read more

(English) Road Safety

... read more

(English) UK arms sales to Saudi Arabia

... read more

(English) UK Trade post Brexit

... read more

(English) Ivory Trade

... read more

(English) Sentencing for animal cruelty offences

... read more

(English) Sky TV

... read more

(English) Children in the Calais refugee camp

... read more

Ail-etholiad 2017

Yn Etholiad Cyffredinol Mehefin 2017, ail-etholwyd David fel yr Aelod Seneddol dros Orllewin Clwyd, gyda chynnydd yn ei gyfran o’r bleidlais i 48.1%.

Cysylltwch â David Jones AS