Iaith:

Y Gwir Anrhydeddus David Jones AS

Am Orllewin Clwyd

map

Fel etholaeth Seneddol, mae Gorllewin Clwyd yn weddol newydd; crewyd y sedd cyn Etholiad Cyffredinol 1997, drwy uno dwy etholaeth hynach, De Orllewin Clwyd a Gogledd Orllewin Clwyd. Yn draddodiadol, roedd ardal yr etholaeth newydd yn tueddi i gefnogi ymgeiswyr Ceidwadol. Fodd bynnag, yn etholiad 1997, dychwelwyd ymgeisydd o’r Blaid Lafur, Gareth Thomas, a dychwelwyd yr un ymgeisydd yn yr etholiad nesaf yn 2001.

Yn Etholiad Cyffredinol 2005, enillodd David Jones y sedd gyda mwyafrif o 133. Cadwodd David y sedd yn Etholiad Cyffredinol 2010, gan gynyddu ei fwyafrif i 6,419. Roedd cynnydd o’r fath yn cynrychioli newid etholiadol o 8.4% o’i blaid; yn uwch na’r cyfartaledd Ceidwadol cenedlaethol yn yr etholiad hynny. Cadwodd David y sedd am yr ail dro yn Etholiad Cyffredinol 2015, gan drechu yr ymgeisydd Llafur gyda tipyn o bellter rhifol. Cynyddodd David ei fwyafrif i 6,730, gyda mwy o bleidleisiau o’i blaid, a chyfran uwch o’r bleidlais boblogaidd.

Mae Gorllewin Clwyd hefyd yn etholaeth yn y Cynulliad Cymreig. Cynrychiolir hi gan Aelod Ceidwadol, Darren Millar AC.

Canlyniadau Gorllewin Clwyd yn Etholiadau Cyffredinol 2001 i 2015

election_results

Ail-etholiad 2015

Yn Etholiad Cyffredinol mis Mai 2015, ail-etholwyd David fel yr Aelod Seneddol dros Orllewin Clwyd, gyda mwyafrif cynyddedig o 6,730.

Cysylltwch â David Jones AS