Iaith:

Y Gwir Anrhydeddus David Jones AS

Latest News > Mehefin 2016

BEIRNIADAETH DAVID JONES AR Y PENDERFYNIAD I GYFLWYNO TOLLAU PARCIO

BEIRNIADAETH DAVID JONES AR Y PENDERFYNIAD I GYFLWYNO TOLLAU PARCIO San Steffan, y 7fed o Fehefin 2016 Mae David Jones A.S. wedi lleisio ei farn ar benderfyniad a wneuthpwyd gan Bwyllgor Craffu Clwm Cwsmeriaid a Chymunedau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy; penderfyniad … read the full article

Categories

Archive